my shopping cart 0
0 Items ×

Log in om artikelen aan je winkelwagen toe te voegen.

Labo

Labo


Log in om prijzen te bekijken


WAT IS ASBEST?

Asbest is de verzamelnaam voor meerdere silicaat mineralen die door hun chemische samenstelling en hun fysische kenmerken een ernstig gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. Het inademen van asbestvezels kan asbestose en verschillende vormen van kanker veroorzaken. De termijn tussen blootstelling en ziekte kan soms tientallen jaren duren. Er moet dan ook zorgvuldig mee omgesprongen worden.

Asbest is in veel gebouwen verwerkt omwille van de brandveiligheid, de isolerende en condensatie werende eigenschappen. Je kan het vinden in dak- en gevelbekleding, tegels, vloerbekleding, branddeuren, rond leidingen, in machines, in verwarmingsketels, e.a.

ASBEST ANALYSE

Je kan onze erkende partner inschakelen voor een asbestanalyse. Met het blote oog kan u asbest in bewerkte materialen niet herkennen. Daarvoor zijn grondige analyses nodig. Komt u een verdacht materiaal tegen, dan kan onze partner u snel zekerheid geven over de aanwezigheid van asbest. Als u vermoedt dat een materiaal asbest bevat, zijn deze vakmensen erkend om u daarover uitsluitsel te geven. Dat gebeurt met behulp van gepolariseerde lichtmicroscopie (PLM). Via optische identificatie controleert deze of er asbest aanwezig is in het verdacht materiaal.

ASBEST INVENTARISATIE

Bij sloop- of renovatiewerken is een asbestinventarisatie verplicht voor elke werkgever. Het doel is sporen van asbest in het gebouw vast te stellen, te rapporteren en te verwijderen. Zo wordt de gezondheid en veiligheid van de werknemers beschermd en gegarandeerd, omdat ze blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen. Vóór de werkzaamheden moet de werkgever een rapport van de inventarisatie voorleggen. Daarin brengt hij verslag uit van de analyse van verdachte materialen. Daarvan krijgt u een overzichtelijk analyserapport. Wij voeren analyses uit op de matrixen lucht, water, bouwmaterialen, puin en (water)bodem.

Onze partner inspecteert het gebouw op de aanwezigheid van asbest en is erkend om de nodige stalen te nemen van de materialen in de constructie die vermoedelijk asbest bevatten. Deze staal name kan destructief of niet destructief van aard zijn. In een overzichtelijk rapport somt hij de asbesthoudende materialen op. Daarnaast geeft hij een risicoanalyse en gedetailleerd advies over hoe je de blootstelling aan asbest kan voorkomen. Op die manier kunnen asbesthoudende materialen verwijderd worden voordat de werkzaamheden van start gaan.

footer-up-link

© 2022 AP-L - alle rechten voorbehouden